Thông tin tài liệu


Title: Xử lý tín hiệu số và ứng dụng trong âm thanh số.
Authors: Dương Văn Thăng
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Âm thanh số; Xử lý tín hiệu; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3293
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297114-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 179,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297114.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.