Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong điện toán đám mây.
Authors: Phùng Xuân Chiến
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Tin học; Năng lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ điện toán đám mây gồm các mô hình dịch vụ, đặc tính, hệ thống trung tâm dữ liệu và vấn đề sử dụng năng lượng trong hệ thống trung tâm dữ liệu. Giới thiệu về các kiến trúc trong trung tâm dữ liệu và các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến trung tâm dữ liệu. Giới thiệu về ngôn ngữ NS-2 và phần mở rộng phục vụ cho việc nghiên cứu năng lượng. Đưa ra các tham số, kết quả mô phỏng tương ứng và từng kiến trúc trung tâm dữ liệu. Đưa ra giải pháp tiết kiệm công suất DNS và DVFS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3295
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295757-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295757.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.