Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao độ nhạy của cảm biến đo vận tốc góc kiểu Tuning Fork.
Authors: Hà Sinh Nhật
Advisor: Chu Mạnh Hoàng
Vũ Ngọc Hùng
Keywords: Bộ cảm biến; Độ nhạy
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cảm biến vi cơ điện tử đo vận tốc góc, nguyên lý hoạt động, đặc trưng độ nhạy, đặc trưng cộng hưởng, hiệu ứng suy hao, khả năng ứng dụng và xác định cấu trúc cảm biến,... Trình bày quá trình tối ưu hóa thiết kế cấu trúc của cảm biến để nâng cao chuyển vị cảm ứng bằng cách giảm tần số,..
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3298
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296192.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296192-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.