Ths-Toán tin (202)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 202

 • 334090-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đặng Hồng Linh;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Thủy (2023)

 • Tổng quan về bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Hibert; phương pháp tự thích nghi giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của ánh xạ không gian; phương pháp đạo hàm tăng cường cải tiến giải bài toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu.

 • 334028-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Phùng Hải Chung;  Advisor : Lê Chí Ngọc (2022)

 • Tổng quan về máy học, học sâu, bài toán nhận dạng thực thể được đặt tên, các cách tiếp cận để giải các bài toán NER; mô hình được sử dụng; xây dựng hệ thống.

 • 334031-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Thị Ngọc Ánh;  Advisor : Ngô Thị Hiền (2022)

 • Tổng quan về blockchain; kiến trúc Private blockchain; ứng dụng của Private blockchain trong tài chính.

 • 333601-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thùy Linh;  Advisor : Thiều Quang Tùng (2022)

 • Tổng quan về quảng cáo trực tuyến, mô hình wifi marketing; lý thuyết phương pháp; kết quả dự báo và đánh giá mô hình.

 • 333543-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đào Minh Hoàng;  Advisor : Nguyễn Cảnh Nam (2022)

 • Tổng quan về bài toán quy hoạch đa mục tiêu tựa lồi nửa chặt; bài toán quy hoạch đa mục tiêu tuyến tính với các yếu tố bất định; một số ứng dụng của quy hoạch đa mục tiêu tuyến tính ngẫu nhiên mờ.