Ths-Toán tin (161)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Ngân Bình;  Advisor : Lê Trọng Vinh (2012)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản. Lược đồ sai phân có độ đúng cấp cao giải bài toán truyền nhiệt một chiều. Lược đồ sai phân có độ đúng cấp cao giải bài toán truyền nhiệt hai chiều hệ số hàm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Bằng;  Advisor : Ngô Quốc Tạo (2010)

 • Xây dựng chương trình nhận dạng chữ viết tay trực tuyến và ngoại tuyến, đưa ra giải pháp giải quyết một lớp con các bài toán nhận dạng chữ viết. Xây dựng phát triển sản phẩm nhận dạng chữ viết hoàn chỉnh trên Tablet PC, Pocket PC.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thế Lâm;  Advisor : Lê Chí Ngọc (2020)

 • Tổng quan máy học, mô hình mạng thần kinh học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học chuyển giao và mô hình BERT; dữ liệu và mô hình đề xuất.