Ths-Toán tin (148)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 148

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thế Lâm;  Advisor : Lê Chí Ngọc (2020)

 • Tổng quan máy học, mô hình mạng thần kinh học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học chuyển giao và mô hình BERT; dữ liệu và mô hình đề xuất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Trang;  Advisor : Vũ Thu Trang; Lâm Xuân Thanh (2013)

 • Trình bày khảo sát khả năng ức chế 8 chủng vi khuẩn thử nghiệm của AR. Xác định nồng độ thấp nhất của AR có khả năng ức chế vi khuẩn. Khảo sát khả năng diệt khuẩn của AR trên 8 chủng vi khuẩn thử nghiệm. Kiểm tra sự tương tác giữa AR và 4 loại kháng sinh thường sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Quý;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về mật mã và giấu tin. Hệ mật mã RSA. Giấu tin. Ứng dụng mã hóa và giấu tin trên ảnh màu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lương;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lương;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hoàng Đạt;  Advisor : Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020)

 • Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ áp dụng cho một số bài toán nhận diện thực thể; mô hình ngôn ngữ áp dụng cho bài toán phân loại sắc thái văn bản.