Ths-Toán tin (161)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 161 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Vũ Ngân Bình;  Người hướng dẫn : Lê Trọng Vinh (2012)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản. Lược đồ sai phân có độ đúng cấp cao giải bài toán truyền nhiệt một chiều. Lược đồ sai phân có độ đúng cấp cao giải bài toán truyền nhiệt hai chiều hệ số hàm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Bùi Văn Bằng;  Người hướng dẫn : Ngô Quốc Tạo (2010)

 • Xây dựng chương trình nhận dạng chữ viết tay trực tuyến và ngoại tuyến, đưa ra giải pháp giải quyết một lớp con các bài toán nhận dạng chữ viết. Xây dựng phát triển sản phẩm nhận dạng chữ viết hoàn chỉnh trên Tablet PC, Pocket PC.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Thế Lâm;  Người hướng dẫn : Lê Chí Ngọc (2020)

 • Tổng quan máy học, mô hình mạng thần kinh học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học chuyển giao và mô hình BERT; dữ liệu và mô hình đề xuất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Triệu Khắc Tùng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thiệu Huy (2013)

 • Tổng quan hệ động lực tuyến tính, nhiễu của nửa nhóm, phương pháp nửa nhóm cho các phương trình có trễ

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Công Toàn;  Người hướng dẫn : Hồ Ngọc Vinh (2013)

 • Khái niệm về ngôn ngữ và otomat hữu hạn; Ngôn ngữ chính quy và otomat mở rộng; Đoán nhận ngôn ngữ theo tiếp cận otomat.