Ths-Toán tin (148)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 148 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Thế Lâm;  Người hướng dẫn : Lê Chí Ngọc (2020)

 • Tổng quan máy học, mô hình mạng thần kinh học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học chuyển giao và mô hình BERT; dữ liệu và mô hình đề xuất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Triệu Khắc Tùng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thiệu Huy (2013)

 • Tổng quan hệ động lực tuyến tính, nhiễu của nửa nhóm, phương pháp nửa nhóm cho các phương trình có trễ

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Công Toàn;  Người hướng dẫn : Hồ Ngọc Vinh (2013)

 • Khái niệm về ngôn ngữ và otomat hữu hạn; Ngôn ngữ chính quy và otomat mở rộng; Đoán nhận ngôn ngữ theo tiếp cận otomat.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Thị Thu Trang;  Người hướng dẫn : Vũ Thu Trang; Lâm Xuân Thanh (2013)

 • Trình bày khảo sát khả năng ức chế 8 chủng vi khuẩn thử nghiệm của AR. Xác định nồng độ thấp nhất của AR có khả năng ức chế vi khuẩn. Khảo sát khả năng diệt khuẩn của AR trên 8 chủng vi khuẩn thử nghiệm. Kiểm tra sự tương tác giữa AR và 4 loại kháng sinh thường sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Đình Quý;  Người hướng dẫn : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về mật mã và giấu tin. Hệ mật mã RSA. Giấu tin. Ứng dụng mã hóa và giấu tin trên ảnh màu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Thị Lương;  Người hướng dẫn : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Thị Lương;  Người hướng dẫn : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Hoàng Đạt;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020)

 • Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ áp dụng cho một số bài toán nhận diện thực thể; mô hình ngôn ngữ áp dụng cho bài toán phân loại sắc thái văn bản.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Triệu Khắc Tùng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thiệu Huy (2013)

 • Tổng quan hệ động lực tuyến tính, nhiễu của nửa nhóm, phương pháp nửa nhóm cho các phương trình có trễ