Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Minh Khôi;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2014)

  • Giới thiệu các tích chập. Bất đẳng thức ngược cho tích chập. Tính ổn định nguồn nhiệt của bài toán truyền nhiệt ngược. Phục hồi hệ số của bài toán truyền nhiệt ngược.