Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Cao Thị Thanh Xuân;  Advisor : Trần Việt Dũng (2012)

  • Trình bày những kiến thức cơ sở về không gian tuyến tính Rn; hàm nhiều biến với tính liên tục khả vi; giới thiệu một số loại bài toán tối ưu. Phương pháp lưới cơ sở giải bài toán tối ưu không ràng buộc