Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Đình Tuấn;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2008)

 • Tổng quan về thị trường tài chính, sơ lược các công cụ toán học được sử dụng và một số mô hình toán trong quản lý rủi ro tín dụng cũng như các áp dụng trong quản lý rủi ro tín dụng.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Tiến Toàn;  Advisor : Phan Trung Huy (2011)

 • Trình bày cơ sở đại số, ngôn ngữ hình thức trong lý thuyết mã. Giới thiệu về giấu tin trong ảnh. Thuật toán CPT và mở rộng của nó để giấu tin trong ảnh. Mã đàn hồi và ứng dụng của nó vào giấu tin trong ảnh.

 • Thesis


 • Authors : Hồ Việt Anh;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân loại giấu tin, một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin, một số tính chất của lược đồ giấu tin, ảnh bitmap. Nêu một số phương pháp giấu tin hiệu quả trên ảnh nhị phân. Nâng cao tính bền vững trong kỹ thuật giấu tin. Xây dựng phần mềm giấu tin và bảo vệ bản quyền ảnh số.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thanh Hoa;  Advisor : Nguyễn Cảnh Nam (2017)

 • Giới thiệu một số kiến thức trong giải tích lồi, hàm lồi, dưới vi phân, quy hoạch DC và DCA, bài toán bè cực đại với trọng dố dương trên các cạnh. Thuật toán nhánh cận giải bài toán toàn phương với biến 0-1. Kỹ thuật ước lượng cận bằng DCA và sự kết hợp với thuật toán nhánh cận.

 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Tú;  Advisor : Vũ Thành Nam (2016)

 • Tổng quan về tính toán lượng tử. Thuật toán lượng tử. Một số ứng dụng của thuật toán lượng tử.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Viết Cường;  Advisor : Vũ Thành Nam (2014)

 • Nêu một số các khái niệm toán học. Tổng quan về các hệ mật mã khóa công khai, nghiên cứu các vấn đề về hệ mật khóa công khai và tìm hiểu hệ mật RSA. Trình bày một số phương pháp tấn công hệ mật RSA.