Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Minh Tâm;  Advisor : Nguyễn Phương Anh (2010)

  • Trình bày các kiến thực cơ sở. Các phương pháp giải bài toán quy hoạch toàn phương. Phương pháp SQP giải bài toán quy hoạch phi tuyến. Trình bày kết quả số