Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Viết Cường;  Advisor : Vũ Thành Nam (2014)

 • Nêu một số các khái niệm toán học. Tổng quan về các hệ mật mã khóa công khai, nghiên cứu các vấn đề về hệ mật khóa công khai và tìm hiểu hệ mật RSA. Trình bày một số phương pháp tấn công hệ mật RSA.

 • Thesis


 • Authors : Ứng Hoàng Nam;  Advisor : Phan Trung Huy (2014)

 • Tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ bản. Một số phương pháp giấu tin trên ảnh. Giấu tin bằng phương pháp mô-đun. Đề xuất một số phương pháp phát hiện giấu tin. Chương trình giấu tin và kết quả thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Trần Hoài Nam;  Advisor : Phan Trung Huy (2014)

 • Trình bày tổng quan về mật mã và giấu tin. Hệ mật mã RSA. Giấu tin. Ứng dụng mã hóa và giấu tin trên ảnh màu.