Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Kim Oanh;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy (2012)

 • Trình bày về mô hình cạnh tranh cổ điển. Mô hình cạnh tranh có sự phân tán. Mô hình hai loài cạnh tranh một nguồn thức ăn chung.

 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Kiều Vân;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2013)

 • Nêu một số kiến thức về toán và tài chính. Giới thiệu mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn. Ứng dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn kiểu châu Âu và kiểu Mỹ.