Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.

 • Thesis


 • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Phương;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2014)

 • Định nghĩa, tính chất phép biến đổi tích chập fourier, đẳng thức parseval. Phép biến đổi laplace và ứng dụng thực tế. Tích chập suy rộng đối với fourier-laplace và ứng dụng.

 • -


 • Authors : Đỗ Thị Thu Hiền;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2019)

 • Tổng quan thang thời gian. Phép tính vi phân và tích phân trên thang thời gian. Bất đẳng thức tích phân trên thang thời gian.