Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Tú;  Advisor : Vũ Thành Nam (2016)

 • Tổng quan về tính toán lượng tử. Thuật toán lượng tử. Một số ứng dụng của thuật toán lượng tử.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Tiến Khang;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2015)

 • Nêu một số khái niệm, bài toán phủ đỉnh trên đồ thị. Các cách tiếp cận giải bài toán. Metaheuristic giải bài toán phủ đỉnh. Cài đặt chương trình và thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim (2011)

 • Trình bày bài toán tối ưu trên tập Pareto. Bốn trường hợp đặc biệt của bài toán tối ưu trên tập Pareto. Giải bài toán tối ưu trên tập Pareto bằng phương pháp quy hoạch lồi lõm.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Hồi;  Advisor : Nguyễn Cảnh Nam (2014)

 • Trình bày một số khái niệm như tập lồi, hàm lồi, bài toán tối ưu...Nêu những lý thuyết cơ bản và sơ đồ tổng quát của một thuật toán nhánh cận, thuật toán nhánh cận cho bài toán bè cực đại có trọng số. Cách tiếp cận khác của phương pháp nhánh cận, xây dựng bài toán nới lỏng nhẳm tăng tốc thuật toán nhánh cận cho bài toán bè cực đại có trọng số.