Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thanh Vân;  Advisor : Phan Trung Huy (2005)

  • Giới thiệu tổng quan về xác thực điện tử. Trình bày lý thuyết số học, lý thuyết mã hoá, chữ ký điện tử, các giao thức trong mã hoá dung trong xác thực điện tử. ứng dụng của xác thực trong thương mại điện tử, các giao thức bảo mật trong thanh toán điện tử. Xây dựng thư viện mã hoá và ứng dụng cho hệ chữ ký điện tử.