Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Việt Dũng;  Advisor : Bùi Công Cường (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết: khái niệm cơ bản và hệ mờ Takagi - Sugeno, mạng nơron nhân tạo, mạng thích nghi, hệ thống suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi. Mô hình mạng AnFis để dự báo giá cổ phiếu. Hướng phát triển mô hình mạng nơ ron dự báo tình trạng cổ phiếu

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim (2011)

 • Trình bày bài toán tối ưu trên tập Pareto. Bốn trường hợp đặc biệt của bài toán tối ưu trên tập Pareto. Giải bài toán tối ưu trên tập Pareto bằng phương pháp quy hoạch lồi lõm.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Đoàn;  Advisor : Lê Trọng Vinh (2011)

 • Trình bày các công cụ cần thiết để nghiên cứu lược độ sai phân. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán biên dạng parabol. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán stuốc - liôvin

 • -


 • Authors : Nguyễn Hoàng Đạt;  Advisor : Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020)

 • Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ áp dụng cho một số bài toán nhận diện thực thể; mô hình ngôn ngữ áp dụng cho bài toán phân loại sắc thái văn bản.