Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Đoàn;  Advisor : Lê Trọng Vinh (2011)

  • Trình bày các công cụ cần thiết để nghiên cứu lược độ sai phân. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán biên dạng parabol. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán stuốc - liôvin