Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Việt Dũng;  Advisor : Bùi Công Cường (2010)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết: khái niệm cơ bản và hệ mờ Takagi - Sugeno, mạng nơron nhân tạo, mạng thích nghi, hệ thống suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi. Mô hình mạng AnFis để dự báo giá cổ phiếu. Hướng phát triển mô hình mạng nơ ron dự báo tình trạng cổ phiếu