Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim (2011)

  • Trình bày bài toán tối ưu trên tập Pareto. Bốn trường hợp đặc biệt của bài toán tối ưu trên tập Pareto. Giải bài toán tối ưu trên tập Pareto bằng phương pháp quy hoạch lồi lõm.