Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng hệ logic mờ loại hai khoảng trong phân lớp tín hiệu điện tim
Authors: Hoàng Thị Ngọc Diệp
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Hệ logic mờ; Điện tim; Ứng dụng hệ logic mờ
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các khái niệm cơ bản các bài toán phân lớp tín hiệu điện tim. Mô hình phân lớp điện tim sử dụng hệ logic mờ loại hai khoảng. Sử dụng giải thuật di truyền (GA) để tối ưu tham số hệ mờ.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/330
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000240059.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000240059-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.