Thông tin tài liệu


Title: Chuyển giao trong mạng LTE.
Authors: Vũ Thanh Tùng
Advisor: Phạm Doãn Tĩnh
Keywords: Mạng di động; Chuyển giao; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ và các đặc điểm kĩ thuật của mạng LTE. Phương thức chuyển giao trong mạng LTE. Tương lai sử dụng công nghệ LTE trên thế giới và ứng dụng công nghệ LTE ở Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3306
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296722-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • 000000296722.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.