Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ CoMP (Coordinated Multi-Point transission/ reception technology).
Authors: Đào Văn Thi
Advisor: Nguyễn Ngọc Văn
Keywords: Hệ thống thông tin di động; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu lịch sử phát triển của hệ thống thông tin di động, các nghiên cứu trong và ngoài nước về CoMP. Nêu hệ thống LTE-Advanced. Công nghệ CoMP. Phân tích mô phỏng và đánh giá hệ thống CoMP.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3310
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296817-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 230,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296817.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.