Thông tin tài liệu


Title: Khôi phục mạng trong mạng GMPLS.
Authors: Phan Việt Anh
Advisor: Trần Thị Ngọc Anh
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ; Chuyển mạch
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS. Tổng quan về khôi phục mạng. Khôi phục lớp đa lớp trong mạng GMPLS. Đánh giá hiệu năng khôi phục của mạng GMPLS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3313
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295855-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 162,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295855.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.