Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, đề xuất công nghệ và giải pháp xây dựng hệ thống cáp quang biển Việt Nam.
Authors: Trần Ngọc Tú
Advisor: Nguyễn Hoàng Hải
Keywords: Cáp quang; Công nghệ; Biển; Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thông tin cáp quang biển. Các công nghệ then chốt phục vụ cho truyền dẫn cáp quang biển. Thiết kế hệ thống cáp quang biển Việt Nam. Triển khai hệ thống cáp quan biển. Bảo vệ và sử chữa sự cố cho hệ thống cáp quang biển.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3314
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296221-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296221.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.