Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ D2D trong hệ thống LTE-A.
Authors: Đào Xuân Hoàng
Advisor: Nguyễn Ngọc Văn
Keywords: Hệ thống thông tin di động; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống thông tin di động. Công nghệ truyền thông D2D trong hệ thống LTE-A. Tối ưu cấp phát tài nguyên D2D trong hệ thống LTE-A.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3318
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296754-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 173,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296754.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.