Thông tin tài liệu


Title: Tính toán tổn thất điện năng lưới phân phối điện Quảng Ninh có xét đến việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo
Authors: Hoàng Tuấn Tú
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Tổn thất điện năng; Năng lượng tái tạo
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tính toán tổn thất điện năng trong lưới phân phối điện. Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo tại tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối tỉnh Quảng Ninh khi có các nguồn năng lượng tái tạo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3331
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

39

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273418.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273418-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 117,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.