Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán trình bày kiến giải bài toán cây khung chi phí lộ trình nhỏ nhất
Authors: Trần Thị Kim Hương
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Giải thuật; Bài toán
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về bài toán. Cơ sở lý thuyết của bài toán. Giải thuật kiến cho bài toán MRCT. Cài đặt và thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/334
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

80

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254962.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254962.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 196,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.