Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình deoxy hóa dầu ăn thải trên xúc tác hydrotalcite nhằm thu nhiên liệu xanh.
Authors: Nguyễn Thị Lan Anh
Advisor: Nguyễn Anh Vũ
Keywords: Dầu thải; Nhiên liệu; Xúc tác
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhiêu liệu sinh học, dầu mỡ thải, phương pháp decarboxyl hóa thu nhiên liệu xanh. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp và xác nhận cấu trúc xúc tác, nghiên cứu quá trình decaboxyl hóa thu nhiên liệu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ hữu cơ-hóa dầu và khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3354
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297092-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 110,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297092.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.