Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ tải điện đến chất lượng điện áp và tính toán lựa chọn biện pháp khắc phục
Authors: Nguyễn Hữu Hùng
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện áp; Lưới điện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng. Các biện pháp nâng cao chất lượng điện áp trong lưới phân phối. Tính toán ảnh hưởng của phụ tải đến điện áp trên lưới điện trung áp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3365
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273998.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273998-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 196,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.