Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm probiotic đa chủng tại viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học- Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Authors: Tuân Hoàng Việt
Advisor: Dương Văn Hợp
Keywords: Chế phẩm sinh học; Sản xuất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vi sinh vật probiotic, vai trò và cơ chế hoạt động của probiotic, các phương pháp lên men vi sinh vật, môi trường và thông số lên men vi sinh vật chủ yếu,...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn một vài thông số lên men, xây dựng các thông số nuôi cấy trên nồi lên men 75 lít,..
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3381
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

72

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296272.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296272-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 155,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.