Thông tin tài liệu


Title: Sàng lọc và phân tích đặc tính của enzyme thủy phân cellulose bền nhiệt và hoạt động trên môi trường axit từ nấm mốc.
Authors: Đàm Quang Hiếu
Advisor: Vũ Nguyên Thành
Tô Kim Anh
Keywords: Enzyme; Đặc tính; Nấm mốc
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu cấu trúc cellulose, cellulose và hoạt động thủy phân cellulose, tình hình nghiên cứu cellulase bền nhiệt, hoạt động ở PH thấp trong nước và trên thế giới. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân lập chủng nấm mốc sinh enzyme thủy phân cellulose, phân nhóm bằng kỹ thuật PCR finger-printing,...
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3382
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

68

VIEWS & DOWNLOAD

31

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297027-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 358,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297027.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.