Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống cảnh báo cháy tự động trên nền tảng mạng viễn thông.
Authors: Nguyễn Hồng Thắng
Advisor: Phạm Việt Thành
Keywords: Báo cháy; Công nghệ; Mạng cảm biến
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan kiến trúc hệ thống mạng cảm biến. Nguyên tắc truyền thông trong mạng cảm biến không dây dùng công nghệ Zigbee. Thực thi và thử nghiệm hệ thống cảnh báo cháy dùng công nghệ Zigbee.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3395
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296671-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296671.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.