Ths-Toán tin (143)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Trang;  Advisor : Vũ Thu Trang; Lâm Xuân Thanh (2013)

 • Trình bày khảo sát khả năng ức chế 8 chủng vi khuẩn thử nghiệm của AR. Xác định nồng độ thấp nhất của AR có khả năng ức chế vi khuẩn. Khảo sát khả năng diệt khuẩn của AR trên 8 chủng vi khuẩn thử nghiệm. Kiểm tra sự tương tác giữa AR và 4 loại kháng sinh thường sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Quý;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về mật mã và giấu tin. Hệ mật mã RSA. Giấu tin. Ứng dụng mã hóa và giấu tin trên ảnh màu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lương;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lương;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hoàng Đạt;  Advisor : Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020)

 • Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ áp dụng cho một số bài toán nhận diện thực thể; mô hình ngôn ngữ áp dụng cho bài toán phân loại sắc thái văn bản.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Hải Đăng;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2008)

 • Trình bày mô hình ARMA, các phương pháp ước lượng tham số của mô hình và hạn chế của nó khi áp dụng vào chuỗi thời gian tài chính. Những khái niệm cơ bản của một quá trình ARCH và đặc trưng của nó. Ước lượng tham số của mô hình ARCH, phương pháp ước lượng hợp lý cực đại. Mở rộng mô hình ARCH. Kết quả ước lượng tham số cho các chuỗi số liệu tài chính có hiệu ứng ARCH và một&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Kiều Vân;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2013)

 • Nêu một số kiến thức về toán và tài chính. Giới thiệu mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn. Ứng dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn kiểu châu Âu và kiểu Mỹ.