Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hoạt động và ứng dụng của chuẩn H.265.
Authors: Trần Quang Chiến
Advisor: Ngô Vũ Đức
Keywords: Nén dữ liệu; Kỹ thuật
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở về nén tín hiệu video và các kĩ thuật nén video. Các chuẩn nén thuộc họ MPEC trước H.265/HEVC và chuẩn nén H.265/HEVC. Những điểm tối ưu của HEVC so với H.264/AVC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3401
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296346-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 114,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296346.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.