Thông tin tài liệu


Title: Xác định mối nguy vi sinh vật gây nhiễm trong sản xuất bia.
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Advisor: Quản Lê Hà
Keywords: Bia; Sản xuất; Vi sinh vật
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu thực trạng về ngành bia, chất lượng bia và vi sinh vật ảnh hưởng đến chất lượng bia, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia và nguy cơ gây nhiễm, các nhóm vi sinh vật gây nhiễm thường gặp. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong 2 mẫu bia hơi và bia pet, đánh giá kết quả vi sinh.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3411
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296929-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 171,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296929.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.