Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp cân bằng động lực học cho cơ cấu phẳng nhiều khâu, nhiều bậc tự do.
Authors: Nguyễn Thế Anh
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Chi tiết máy; Động lực
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về cân bằng khối lượng cơ cấu phẳng. Các giải pháp kỹ thuật đối với cân bằng khối lượng cơ cấu phẳng. Một số thí dụ áp dụng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3430
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

21

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295853-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295853.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,62 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.