Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp cân bằng năng lượng cho tua bin điện gió trục ngang dải công suất nhỏ tốc độ thấp.
Authors: Đoàn Kim Bình
Advisor: Nguyễn Thế Mịch
Keywords: Tua bin; Năng lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình nghiên cứu năng lượng gió trong và ngoài nước. Đề xuất một số giải pháp cân bằng năng lượng cho tuabin điện gió công suất nhỏ dải tốc độ thấp. Cân bằng năng lượng cho tua bin điện gió công suất 15kw.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3431
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295965-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 59,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295965.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.