Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn phân tán đến chất lượng điện áp của lưới điện phân phối
Authors: Vũ Ngọc Tuân
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện áp; Nguồn điện phân tán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về lưới trung áp. Tổng quan về nguồn điện phân tán. Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lưới trung áp. Tính toán áp dụng, phân tích tổn thất điện năng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3462
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295208.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295208-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 116,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.