Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phần mềm SLAM II phục vụ cho kỹ thuật mô hình mô phỏng trong công nghiệp.
Authors: Đỗ Minh Hiền
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Nguyễn Thành Nhân
Keywords: Công nghiệp; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về mô hinh mô phỏng, về hệ thống phần mềm slam II và môi trường awesim. Mô phỏng dây chuyền sản xuất thuốc lá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3485
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295792-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 209,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295792.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.