Ths-Vật lý kỹ thuật (201)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 201

  • E00000000140.pdf.jpg
  • Ebooks (Sách điện tử)


  • Authors : Phùng, Hồ; Phan, Quốc Phô (2013)

  • Tập I được chúng tôi biên tập lại từ “Giáo trình vật lý bán dẫn” xuất bản năm 2001 có tiếp thu và sửa chữa những ý kiến đóng góp của độc giả. Nội dung sách bao gồm 5 chương: Chương 1. Cấu trúc tinh thể và cấu trúc năng lượng của các chất bán dẫn; Chương 2. Nồng độ hạt dẫn cân bằng; Chương 3. Các hiện tượng động trong bán dẫn; Chương 4. Nồng độ hạt dẫn không cân bằng và bán&#x...