Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về tính toán với từ và ứng dụng
Authors: Đinh Xuân Pháp
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Bộ tính toán; Tính toán từ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bộ tính toán với từ, ứng dụng của nó trong giải bài toán ra quyết định đa thuộc tính.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/350
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254914.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254914.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 159,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.