Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks để thiết kế khuôn đúc áp lực tay phanh xe máy.
Authors: Nguyễn Văn Thiết
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Khuôn đúc; Phần mềm; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ đúc và khuôn đúc áp lực, về phần mềm CAD/CAM/CAE/SoidWork. Thiết kế khuôn áp lực sản phẩm tay phanh xe máy. Thiết kế công nghệ gia công lõi khuôn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3509
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296226-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296226.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.