Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bản chất của quá trình phay cao tốc và ảnh hưởng của nó đến độ nhám bề mặt và độ chính xác khi gia công cao tốc trên trung tâm gia công 5 trục UCP600.
Authors: Trần Hồng Thanh
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Máy phay; Gia công cơ khí; Độ nhám bề mặt
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công cao tốc (HSM). Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt. Tìm hiểu về lập trình Heidenhain - code sử dụng trong các máy CNC. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi phay cao tốc.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3512
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296876-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 157,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296876.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.