Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác đo biên dạng bằng quét laser.
Authors: Nguyễn Ngọc Hoàng
Advisor: Nguyễn Văn Vinh
Keywords: Thiết bị đo; Độ chính xác; Lazer
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đo lường biên dạng bằng quét laser 3D. Tìm hiểu về máy QLS-12. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá độ chính xác máy QLS-12 khi đo chi tiết tiện CNC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3516
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296749-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296749.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.