Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, xây dựng tích hợp giải pháp truyền số liệu bằng thiết bị vô tuyến sóng ngắn cho các trạm thời tiết tự động.
Authors: Nguyễn Xuân Tuấn
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Truyền dữ liệu; Thiết bị vô tuyến; Trạm khí tượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về trạm quan trắc thời tiết tự động. Lựa chọn thiết bị công nghệ và giải pháp truyền dẫn số liệu. Tích hợp hệ thống, cấu hình phần mềm trạm trung tâm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3518
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295797-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295797.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,48 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.