Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano titandioxit pha tạp bạc; ứng dụng xử lý thuốc nhuộm Rhodamine B và diệt khuẩn.
Authors: Vũ Thái Đức
Advisor: Nguyễn Văn Xá
Keywords: Vật liệu nano; Chế tạo; Thuốc nhuộm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu vật liệu TiO2, các phương pháp đặc trưng vật liệu. Quy trình tổng hợp vật liệu nano TiO2 và TiO2 pha bạc bằng phương pháp sol-gel, ứng dụng xử lý thuốc nhuộm bằng phản ứng quang hóa sử dụng xúc tác quang. Kết quả nghiên cứu chế tạo nano TiO2 pha Ag từ TTIP theo phương pháp sol-gel, khảo sát một số ứng dụng của vật liệu, nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của màng nano TiO2 trong phòng thí nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3522
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296319-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 184,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296319.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.