Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp chất màu trên cơ sở kẽm Cromit.
Authors: Bùi Hiếu Trung
Advisor: Lê Xuân Thành
Keywords: Kẽm; Chất màu; Tổng hợp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chất màu. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp chất màu ZnCr2O4 theo phương pháp đốt cháy gel, nghiên cứu điều chế kẽm oxit từ bã thải và ứng dụng trong việc tổng hợp chất màu kẽm cromit pha tạp sắt, nghiên cứu tạo màu cho gen gốm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3529
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296592-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296592.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.