Thông tin tài liệu


Title: Khai phá luật kết hợp mờ và áp dụng vào bài toán đầu tư chứng khoán
Authors: Nguyễn Thái Cường
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Khai phá dữ liệu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khai phá dữ liệu. Khai phá luật kết hợp mờ. Bài toán đầu tư chứng khoán.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/353
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000240088.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 00000024088-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.