Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chuẩn EPP và áp dụng vào các quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền tại Trung tâm internet tại Việt Nam
Authors: Đặng Đức Hạnh
Advisor: Nguyễn Hồng Quang
Keywords: Internet; EPP
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về công tác quản lý tên miền Internet tại Trung tâm internet Việt Nam. Nghiên cứu giao thức EPP. Xây dựng đặc tả EPP áp dụng cho nghiệp vụ quản lý tên miền ".vn".
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/355
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253952.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253952-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 128,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.