Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải điện Việt Nam
Authors: Hoàng Mạnh Trí
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Sụt áp ngắn hạn; Lưới điện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng. Hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Mô phỏng, đánh giá hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải điện Việt Nam có xét phân bố sự cố ngắn mạch theo vùng và sự phát triển của lưới điện bằng phần mềm PSS/E.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3560
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

37

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295261.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295261-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 265,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.